Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Vi er Via3

Bli kjent med hvem vi er og hva vi gjør

NYHET!

Les mer om Indre Østfold Cafe på facebook

Bli kjent med din styrke

Målgruppen for VTA-tiltaket er mennesker med uførepensjon som både kan og ønsker å arbeide, men som for tiden ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst.

Flere av våre ansatte hospiterer i eksterne bedrifter, og vi jobber hele tiden med det mål å få flere over i ordinært arbeid.

HVEM ER VI?

Via3 AS er en sosial entreprenør som har som formål å utvikle menneskers ressurser gjennom arbeid og kompetanseheving. Vi er godkjent lærebedrift i flere fag og tilbyr opplæring til lærekandidater.

Bedriften er eid av Indre Østfold & Skiptvet kommuner og holder til i nytt bygg i Masengveien 3, Askim. Lokalene er moderne og funksjonelle i forhold til vår virksomhet, og er bygget etter BREEAM-standard, som er en miljøklassifisering. Vi ønsker å ta både mennesker og miljø på alvor.

Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkelte arbeidstaker og bidra til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Dette bidrar til at våre ansatte opplever økt livskvalitet.

Virksomheten har hatt en rivende utvikling de siste årene, og fremstår nå som en solid og allsidig bedrift med 8 ulike avdelinger og ca. 70 ansatte.

Bedriften har et antall godkjente plasser fra NAV, og kravet til en varig tilrettelagt plass er uføretrygd. NAV er innsøkende instans. Inntak / ansettelse foretas ved ledig plass i bedriften. Ansettelser tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven med de plikter og rettigheter dette medfører. Du beholder din trygd og får i tillegg en bonuslønn / oppmøte lønn for de timene du er på jobb.

Vår visjon er «Arbeid gir livskvalitet» og bygger på en tanke om at alle har rett til et arbeid.

Nye lokaler

Vi flyttet inn i nye flotte lokaler i desember 2015.  Både VTA-ansatte og lærekandidatene får tett oppfølging i henhold til individuelle opplæringsplaner, og målsetninger.  De ordinært ansatte har en allsidig og sammensatt kompetanse. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til mest mulig utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Vi har fokus på hele mennesket, og den enkelte skal i stor grad møtes på sine ønsker, forutsetninger og behov.

Via3 As samarbeider tett med Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Viken (OKvekst). I tillegg samarbeider vi godt med lokalt næringsliv, andre Vekstbedrifter i Østfold og med interesseorganisasjonen ASVL.

HVEM ER VI?

Via3 AS er en sosial entreprenør som har som formål å utvikle menneskers ressurser gjennom arbeid og kompetanseheving. Vi er godkjent lærebedrift i flere fag og tilbyr opplæring til lærekandidater.

Bedriften er eid av Askim og Skiptvet kommuner og holder til i nytt bygg i Masengveien 3, Askim. Lokalene er moderne og funksjonelle i forhold til vår virksomhet, og er bygget etter BREEAM-standard, som er en miljøklassifisering. Vi ønsker å ta både mennesker og miljø på alvor.

Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkelte arbeidstaker og bidra til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Dette bidrar til at våre ansatte opplever økt livskvalitet.

Virksomheten har hatt en rivende utvikling de siste årene, og fremstår nå som en solid og allsidig bedrift med 7 ulike avdelinger og ca. 60 ansatte.

Bedriften har et antall godkjente plasser fra NAV, og kravet til en varig tilrettelagt plass er uføretrygd. NAV er innsøkende instans. Inntak / ansettelse foretas ved ledig plass i bedriften. Ansettelser tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven med de plikter og rettigheter dette medfører. Du beholder din trygd og får i tillegg en bonuslønn / oppmøte lønn for de timene du er på jobb.

Vår visjon er «Arbeid gir livskvalitet» og bygger på en tanke om at alle har rett til et arbeid.

HVEM ER VI?

Vår visjon er «Arbeid gir livskvalitet» og bygger på en tanke om at alle har rett til et arbeid.

Jobbe med oss?

Organisasjonsnummer: 958651708