Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Hva er VTA?

VTA = VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Målgruppen for VTA-tiltaket er mennesker med uførepensjon som både kan og ønsker å arbeide, men som for tiden ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkelte arbeidstaker. I motsetning til ordinære bedrifter, som ansetter folk etter kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver; ansetter vi folk som det er vårt ansvar å finne kvalifisert arbeid til.

Innsøking og oppstart

VTA er et jobbtilbud til deg som har uførepensjon, men som likevel ønsker å jobbe. Innsøkning skjer via NAV. Du får en vanlig ansettelseskontrakt i tråd med Arbeidsmiljøloven (AML), og prøvetiden er 6 måneder. I prøvetiden vurderer vi, sammen med deg, hva slags arbeid som passer best for deg. Når du arbeider i Via3 AS får du en bonuslønn per arbeidet time. I tillegg beholder du uførepensjonen fra NAV.

For å oppnå dette skal det utarbeides planer og systemer for rekruttering, introduksjon, kompetanseheving og oppfølging. Vi skal hele tiden søke å få til et riktigere forhold mellom krav i produksjon og arbeidstakernes kompetanse.

I tråd med krav fra NAV Arbeid skal vi hele tiden søke overgang til ordinært arbeid for arbeidstakere som vurderes som klare for dette. Flere av våre ansatte hospiterer i eksterne bedrifter.

Det er viktig for Via3 å ha god kontakt med miljøene rundt våre ansatte. Dette for å lette samarbeid og bedre forståelsen for våre utfordringer og mål. Vi skal derfor være aktive med informasjon om hvem vi er og hva vi står for.

 

NAV Arbeid krever at vi skal drive en systematisk utvikling av hver enkelt arbeidstaker og at dette arbeidet skal dokumenteres. Vi skal ved hjelp av videreutvikling av arbeidet med utviklingsplaner, kompetanseheving og gode rutiner sørge for at vi oppfyller kravene fra NAV Arbeid med god margin.