Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Grøntgruppe

Grøntgruppe / Anleggsgartner

I vekstsesongen er vi engasjert på fulltid av Bergquist AS. Vi bistår dem i å skjøtte 84 mil veier i Østfold og vi kjører bla. en runde på 18 mil daglig hvor vi rydder og tømmer søppel på rasteplasser, bussholdeplasser etc.

I tillegg består arbeidet i klipping av plener og gressbakker langs riks- og Fylkesveier samt E18, i rundkjøringer og midtrabatter.

Alle som jobber i denne gruppa har gjennomført kurset «Arbeid i og langs vei» og i tillegg har vi innhentet nødvendige HMS-kort til alle slik Statens Vegvesen krever.