Renhold

Vi skjøtter alt renhold i egne lokaler, og vi selger vi renholdstjenester til Østfold
trykkeri. Flere av våre ansatte har fått opplæring i renholdsrutiner og er en god og
viktig treningsarena.