Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Lærekandidater

Via3 AS er godkjent en lærebedrift i salg og service-, logistikk-, anleggsgartner- , institusjonskokk, gjenvinningsfaget, tømrerfaget og barn- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi har for tiden 9 lærekandidater.

Bli med
på Laget

Vi tar imot elever i yrkesfaglig fordypning (YFF) gjerne i løpet av skoleåret FØR de starter som lærekandidater. Da får de kartlagt sine arbeidsferdigheter og interesser. Hos oss får de også tilbud om Karriereveiledning. 

Les mer om dette på  www.okvekst.no

Vi hjelper
deg til å nå
Målet ditt

Med gode arbeidsrutiner og godt miljø, skal vi sammen klare å nå de målene du har foran deg som lærekandidat. 

Lærekandidat

En lærekandidat er en elev som tar deler av læreplanen i det faget man har valgt.

Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift.

Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken Fylkeskommune.

Opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Lærekandiatene får låne alt nødvendig arbeidstøy, verneutstyr etc. de trenger i læretiden.

Lærekandidatene mottar samme bonuslønn pr. arbeidet time som de som jobber i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i bedriften. Lærekandidatene har akkurat de samme rettighetene som faste ansatte og følger arbeidsmiljøloven.

Vi gir deg det du trenger

Arbeidstøy

Lærekandiatene får låne alt nødvendig arbeidstøy, verneutstyr etc. de trenger i læretiden.  

w

Sosialt

Lærekandidatene blir behandlet som alle andre fast ansatte og får tilbud om å delta på sosiale turer, julebord, gaver etc.

Z

Bonuslønn

Lærekandidatene mottar samme bonuslønn pr. arbeidet time som de som jobber i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i bedriften.

Vil du bli

lærekandidat?

Ta kontakt med oss idag, og bli med på laget!