Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Spennende møte med VTA-bedrifter i Viken.
Vi håper å kunne videreføre Østfold-modellen ift lærekandidatordningen i den nye regionen.
OKVTA informerer her om det flotte arbeidet som gjøres med ungdommer i Østfold. Vi ønsker at flere skal få de samme mulighetene!