I dag er hele grøntgruppa i Oslo og lærer mer om busker og vekster?????