Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Vil du jobbe hos oss?

Har du uførepensjon, men ønsker å jobbe?

Da gjør du følgende:

Kontakt din saksbehandler på NAV og si at du vil søke om VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) på Via3 As.

Dere fyller da ut et søknadsskjema sammen.

Sørg for å få med deg en kopi av søknadsskjemaet og send det direkte til Via3.

Vi vil da ta kontakt med deg for å avtale tid til en samtale og omvisning i bedriften.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med deg

Dersom du blir ansatt vil du få en vanlig arbeidsavtale som er i tråd med Arbeidsmiljøloven (AML), og prøvetiden er 6 måneder. I prøvetiden vil vi sammen med deg finne ut hva slags arbeid som passer best og som du vil ha størst muligheter for vekst og utvikling gjennom.

Du vil få utbetalt en bonuslønn pr. arbeidet time i tillegg til din uførepensjon.

I tråd med krav fra NAV skal vi hele tiden vurdere overgang til ordinært arbeid dersom det er mulig. Flere av våre ansatte hospiterer i eksterne bedrifter.

Ring oss

Mail oss

Dine kollegaer

Ann-Kristin Bønøgård

Daglig leder

Mob: 951 22 060
akb@via3.no

Anita Kristiansen

Fagleder

Mob: 991 25 284
ak@via3.no

Monica Johnsen

Arbeidsleder Jobbfrukt

Mob: 917 21 339
mj@via3.no

Jon Wang

Arbeidsleder Grøntgruppe

Mob: 930 04 708
jw@via3.no

Terje Czwartek

Arbeidsleder Produksjon / Salg

Mob: 908 18 515
tc@via3.no

GISLE GUDIM

Arbeidsleder Miljøgruppe

Mob: 922 12 801
gg@via3.no

Roger Ensrud

Arbeidsleder
Produksjon / Utegruppe
Mob: 951 82 033
re@via3.no

Hans Christian Maylove Moltzau

Arbeidsleder Kjøkken / Kantine
Mob: 932 73 917

kantine@via3.no