Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Renhold

Vi skjøtter alt renhold i egne lokaler, og vi selger vi renholdstjenester til Østfold
trykkeri. Flere av våre ansatte har fått opplæring i renholdsrutiner og er en god og
viktig treningsarena.