Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Miljøgruppe

MILJØGRUPPE

Vi gjør i hovedsak forefallende arbeid for kommunen slik som:

  • Skiltoppgaver der vi retter opp skilt, bytter ut skilt og setter opp nye skilt m/fundamenter.
  • Rydder vegetasjon langs veier og gangstier. Dette blir enten kjørt bort eller fliset opp.
  • Fyller opp offentlige sandkasser med sand eller strøsingel.
  • Setter ut og tar inn krakker fra veier og parker. Om vinteren bruker vi en del tid på å vedlikeholde disse.
  • Rengjør og holder sluk åpne i sentrum og underganger.
  • Setter opp og tar inn brøytestikk på kommunale veier.
  • Gressklipping
  • Holder byrommet pent og i orden på sommeren.
  • Vegetasjonsrydding og fliskutting langs turstier, veier og fortau.
  • Tømmer 180 søppelkasser, hundelatriner, plukking av søppel og feiing av glasskår i Askim sentrum.