Sentralbord 69 88 79 88 / Gjenbruksbutikken 41 38 43 78 / Indre Østfold Café 97 31 89 68 post@via3.no

Makulering

Sikker makulering

Din sikkerhet er vårt miljø!

  • Låsbare beholdere
  • Du betaler kun for antall leverte kg
  • Vi henter fulle bokser og setter igjen tomme uten ekstra kostnad!
  • Utvidet taushetsplikt for å ivareta din sikkerhet!
  • Miljøvennlig – makulert papir går til gjenvinning / resirkulering.

Vi kan ta alt papir som klassifiseres til DIN nivå 3. Det vil si:

  • Pasient- klientjournaler
  • Regnskap
  • Bedrifters konfidensielle papir
  • Personalmapper / journaler etc.

Våre kunder her er bla. kommuner, NAV, legekontorer, regnskapsfirmaer, advokater, butikker, tannlegekontorer mfl.